Μηνύματα Προέδρων

Βασίλειος Πανούτσος Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΒΕ
1989 – 1993


Τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος γιορτάζονται φέτος. Στα 100 χρόνια λειτουργίας του ο ΣΒΒΕ προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις αφενός να ενημερώνει και να προτείνει λύσεις στην πολιτεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του επιχειρηματικού κόσμου, και αφετέρου να συμπαρίσταται στη βιομηχανία και την κοινωνία της Βορείου Ελλάδος, στην επίλυση των προβλημάτων της.

Ο ΣΒΒΕ συνεργαζόμενος με τους κοινωνικούς εταίρους κατάφερε με τη σοβαρότητα και συνέπειά του να αποτελεί σήμερα ένα συνδικαλιστικό φορέα που αναγνωρίζεται ως αντιπροσωπευτικός εκφραστής του βιομηχανικού κόσμου της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο.

Η Βόρειος Ελλάς σήμερα ελπίζει και προωθεί την ανάπτυξή της, εκμεταλλευόμενη τη γειτνίαση της με τις Βαλκανικές χώρες αφενός και αφετέρου την αναταραχή στη Μέση Ανατολή και στις Βορειοαφρικανικές χώρες, η βιομηχανία καλείται με ποιότητα και ανταγωνιστικότητα να αντιμετωπίσει τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό.