Μηνύματα Προέδρων

Γεώργιος Μυλωνάς Τέως Πρόεδρος ΣΒΒΕ
2005 – 2009


Σε μια εποχή παρακμής, η φρεσκάδα ενός θεσμού, που κλείνει 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα δρώμενα της Ελλάδας, είναι ελπίδα και υπόσχεση για καλύτερες μέρες.

100 χρόνια ΣΒΕΕ. 100 χρόνια θαρραλέας κριτικής, επικοδομητικών προτάσεων, δημιουργικού διαλόγου, υπεράσπισης της επιχειρηματικότητας, υποστήριξης των επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδος, ανάδειξης της βιομηχανίας ως κατεξοχήν αναπτυξιακού παράγοντα στην οικονομία της Ελλάδας, ανάδειξη του Βορειοελλαδικού τόξου ως χώρου υγειούς επιχειρηματικότητας, 100 χρόνια πρόσπαθειας για την ανάδειξη της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής υπεροχής της Θεσσαλονίκης.