Μηνύματα Προέδρων

Αλέξανδρος Μπακατσέλος Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΒΕ
1985-1989


Τα πρώτα 100 χρόνια δείχνουν το μέλλον!

Η δημιουργία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ακριβώς έναν αιώνα πριν, υπήρξε μία από τις πρώτες συλλογικές εκφράσεις στην ελεύθερη, στην ελληνική Θεσσαλονίκη. Οι επιχειρηματίες της εποχής έδρασαν πρωτοποριακά, αφού αντιλήφθηκαν ότι στο νέο περιβάλλον τα αιτήματα προωθούνται και τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου η βαρύτητα κάθε πλευράς είναι ανάλογη των συμφερόντων που προωθεί.

Αυτή η στάση παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη και σήμερα. Τα χρόνια είναι δύσκολα, τα προβλήματα της αγοράς μεγάλα και της βιομηχανίας ακόμη μεγαλύτερα. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να είναι τεκμηριωμένες τεχνοκρατικά και να υπηρετούν αφενός το αίτημα για ανάπτυξη και αφετέρου το όραμα για μια βιομηχανία με ταυτότητα και –όπου είναι δυνατό- ελληνική σφραγίδα.

Με αυτά τα δεδομένα ο ΣΒΒΕ έχει να παίξει σημαντικό ρόλο, ώστε οι επιχειρηματίες της περιοχής να παραμείνουν στην πρωτοπορία. Τα δύσκολα πρώτα 100 χρόνια πέρασαν. Από εδώ και στο εξής η προσφορά του Συνδέσμου,πρωτίστως προς τα μέλη του, οφείλει να είναι περισσότερη και –κυρίως- πιο ουσιαστική. Πάντα υπάρχει το καλύτερο και το αποδοτικότερο. Οι βιομηχανίες του Βορρά έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, που οφείλονται και σε γεωγραφικούς και χωροταξικούς λόγους. Βρίσκονται, όμως, και μπροστά σε προκλήσεις, τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσουν –την παγκοσμιοποίηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την γειτνίαση με χώρες χαμηλού εργατικού κόστους, την εγγύτητα με σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες, κυρίως στην Ασία.