ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δείπνο με την Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλο
Φωτογραφίες Εκδήλωσης